Bình chứa khí nén

– Khí nén được tạo từ không khí sạch nén ở áp suất lớn.
– Để sản xuất khí nén, người ta dùng máy nén khí kết hợp với các thiêt bị hỗ trợ khác như máy sấy khí, bình chứa khí nén, …. để xây dựng hệ thống nén khí.
– Bình chứa khí nén hay còn gọi là bình tích áp giữ vai trò quan trọng, thường được sử dụn trong hệ thống khí nén ở các nhà xưởng, nhà máy sản xuất ở các khu công nghiệp.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
0906 76 96 98